Zadbaj o bezpieczeństwo, czyli przegląd domowej instalacji elektrycznej

Zadbaj o bezpieczeństwo, czyli przegląd domowej instalacji elektrycznej

O problemach z instalacją elektryczną świadczą nagłe awarie sprzętu AGD oraz oświetlenia. W takich sytuacjach warto zdecydować się na przegląd całej instalacji. Zgodnie z prawem budowlanym właściciel budynku ma obowiązek dokonywać takich przeglądów co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadkach uszkodzenia domu w wyniku powodzi, burzy czy huraganu. 

Dlaczego jest to ważne?

Niesprawna instalacja elektryczna to przede wszystkim duże zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników. Awarie grożą nie tylko porażeniem prądem, ale też mogą doprowadzić do pożaru. Ponadto ciągłe usterki sprzętu AGD są uciążliwe, a ich naprawa wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto też wiedzieć, że w przypadku ubezpieczenia budynku warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania za pożar czy zalanie domu jest przedstawienie protokołu z aktualnego badania instalacji. Jeśli nie dostarczymy odpowiednich dokumentów, nie mamy co liczyć na zadośćuczynienie. Aby więc uniknąć sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu naszej rodziny i nas samych, a także by nie mieć trudności z uzyskaniem odszkodowania, konieczne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego instalacji w domu. Na czym taka kontrola polega?

 

Oględziny

Dobry elektryk z dużym doświadczeniem potrafi ocenić ogólne bezpieczeństwo korzystania z obecnych w domu urządzeń już na podstawie oględzin. Fachowiec sprawdza więc czy sprzęty zasilane energią elektryczną zostały zainstalowane w prawidłowy sposób, a także czy spełniają nomy bezpieczeństwa i nie noszą śladów uszkodzeń mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników. Ważne jest również zweryfikowanie czy konkretne urządzenia dobrane zostały we właściwy sposób. Podczas oględzin specjalista może też sprawdzić jak duże jest zagrożenie porażeniem prądem, a także – czy w budynku znajdują się elementy zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożarów. 

 

Pomiary

Dokonanie prób i pomiarów to kolejny po oględzinach etap sprawdzania instalacji elektrycznej w domu. Dzięki nim osoby świadczące profesjonalne usługi elektryczne mogą ocenić, czy instalacja bądź jej części nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia domowników. W tym przypadku jednym z najważniejszych badań jest zmierzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a konkretnie – weryfikacja, czy zasilanie zostanie odłączone jeśli na metalowej obudowie urządzeń (np. pralki lub piekarnika) pojawi się napięcie. Ponadto dokonywany jest pomiar izolacji przewodów oraz badanie wyłączników różnicowoprądowych odpowiadających za odłączenie zasilania w razie porażenia prądem. 

 

Protokół

Po oględzinach i dokonaniu niezbędnych pomiarów sporządzany jest protokół. Dokument ten zawiera informacje dotyczące przeglądu oraz ewentualnych niezgodności z obowiązującymi przepisami, a także przeprowadzonymi w związku z tym naprawami. Przeglądu instalacji elektrycznej mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione, a więc posiadające tzw. świadectwo kwalifikacyjne. Również tylko specjaliści z uprawnieniami mogą sporządzać protokoły i to oni prawnie odpowiadają za wykonywane czynności.
 

Podobne wpisy: