Co należy sprawdzić przy odbiorze prac elektryka?

Co należy sprawdzić przy odbiorze prac elektryka?

Odbiór prac przeprowadzonych przez elektryka to bardzo ważna czynność, która ma na celu m. in. zminimalizowanie do zera niepotrzebnych dodatkowych kosztów. W tym celu należy dokonać pomiarów i sprawdzić poprawność działania całej instalacji elektrycznej. Po zakończonych pracach, firma elektryczna musi przekazać właścicielowi domu kompletną dokumentację.

Kto może wykonać montaż instalacji elektrycznej w naszym domu?

Do montażu instalacji elektrycznej powinniśmy poszukiwać wykwalifikowanego fachowca z dużym doświadczeniem. W końcu to od wybranego przez nas wykonawcy będzie zależeć nasze bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie całej instalacji. Warto, aby posiadał on certyfikat kwalifikacyjny G1, w przeciwnym razie będziemy musieli poszukać drugiej osoby z tym dokumentem, aby mogła sporządzić ona protokół odbioru. 

 

Odbiór prac elektryka – sprawdzamy jakość wykonanej usługi

Po odbiorze końcowym musimy sprawdzić, czy usługa została wykonana poprawnie. Jeśli na poszczególnych etapach przeprowadzanej instalacji zostały wprowadzone zmiany i pojawiły się odstępstwa od początkowego projektu to powinny zostać one wpisane do dziennika budowy.

Elektryk powinien przygotować protokoły badań na podstawie przeprowadzonych przez siebie pomiarów:

  • Ciągłości przewodów ochronnych
  • Eksploatacyjnych pomiarów urządzeń
  • Uziemienia i oporności gruntu
  • Oporności izolacji przewodów
  • Wyłącznika różnicowoprądowego (przeciwporażeniowego)

Bardzo ważne podczas sprawdzania jakości wykonanej usługi jest wykonanie oględzin wzrokowych, w których ze szczególną uwagą weryfikujemy czy: 

  • Nie ma uszkodzonej izolacji w przewodach i kablach oraz czy są one ułożone w prostych liniach (poziomych i pionowych)
  • Druty w przewodach są zasłonięte
  • Elementy wykonane z materiałów przewodzących energię elektryczną zostały podłączone do uziemienia
  • Została zabezpieczona instalacja skrzynki z bezpiecznikami oraz czy jest ona kompletna

Konieczne jest również uruchomienie całej instalacji elektrycznej wraz ze sprawdzeniem sprawności całego osprzętu. Te czynności wykonujemy wraz z zatrudnioną przez nas firmą elektryczną. Przeprowadzonemu badaniu bezwzględnie powinny podlegać wszystkie gniazda sieciowe, włączniki i wyłączniki oraz wyjścia pod przyłączenia oświetlenia.

Zakup domu lub mieszkania – protokół zdawczo odbiorczy licznika

Nie tylko podczas budowy, ale również przy kupnie mieszkania lub domku jednorodzinnego z rynku wtórnego nie ominą nas określone procedury. Przy zakupie nieruchomości zostaje na nas przepisany licznik energetyczny, co wiąże się z koniecznością wypełnienia protokołu zdawczo odbiorczego. Dokument ten musi zawierać wszystkie informacje o nieruchomości wraz z opisem układu pomiarowego (opisu licznika i wybranej strefy).

Po zakończeniu wszelkich prac przez elektryka należy odebrać od wykonawcy świadectwa jakości, a także protokoły badań instalacji dotyczące wykorzystanych na budowie urządzeń oraz użytych do wykonania instalacji materiałów. Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności można cieszyć się z zamieszkania w swoim nowym domu.