Izolacja fundamentów - na czym polega i ile kosztuje?

Izolacja fundamentów - na czym polega i ile kosztuje?

 Odpowiednie zaizolowanie fundamentów ma kluczowe znaczenie dla całej konstrukcji budynku. Jeśli zostanie przeprowadzona nieodpowiednio, w przyszłości może spowodować wiele problemów, tj. np. kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu. Jak przeprowadza się izolację fundamentów? Z jakimi kosztami należy się liczyć?

Izolacja fundamentów – dlaczego jest tak istotna?

 Odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed działaniem wilgoci ma kluczowe znaczenie. Z jednej strony chroni budynek przed erozją – wilgoć pochodząca z gruntu mogłaby stale utrzymywać się w ścianach, prowadząc do problemów tj. pleśń i grzyby, odpadanie tynków, pękanie struktury ścian (zwłaszcza w zimie, gdy woda zamarza i zwiększa swoją objętość). Z drugiej strony źle zaizolowane fundamenty będą sprzyjać utracie ciepła z środka budynku. Dlatego już na etapie projektowania budynku trzeba zapoznać się z warunkami gruntowo-wodnymi i zaplanować wszelkie kwestie hydroizolacyjne.

 

Jakie są metody izolowania fundamentów?

 W zależności od poziomu wód gruntowych oraz tego, na jakim gruncie zostanie wzniesiony budynek, wykonuje się izolację przeciwwilgociową albo przeciwwodną. Zabieg przeprowadza się w dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej. Izolacja pozioma zabezpiecza przed podciąganiem wody z gruntu.

Najczęściej wykonuje się ją przy pomocy papy układanej na lepiku lub tej termozgrzewalnej. Alternatywą może być gruba folia PCV.

Jeśli natomiast chodzi o izolację pionową, czyli izolację ścian fundamentów, najczęściej układa się ją bezpośrednio na ścianie, ale możliwe jest również uprzednie wykonanie ocieplenia i otynkowania ścian, a dopiero późniejsze zaizolowanie. Również w tym przypadku na skuteczność izolacji wpływa wybór odpowiednich materiałów. Najczęściej wykorzystuje się papę modyfikowaną SBS lub APP.

Inny sposób to oklejenie ścian fundamentowych folią polietylenową lub PCV. Jeśli zależy nam na ergonomii, można poszukać folii samoprzylepnych lub termozgrzewalnych, które będą ściśle przylegać do izolowanych powierzchni.

Ponadto stosuje się masy bitumiczne (sprawdzą się jako ochrona przed wilgocią gruntową, ale mogą być niewystarczające jako izolacja przeciwwodna), masy polimerowe albo zaprawy mineralne, które mogą sprawdzić się doskonale do wyrównania powierzchni ścian fundamentu przed ich ociepleniem.

 

Ile to kosztuje?

 Koszty izolacji fundamentów uzależnione są od wielu czynników. Pierwszym jest oczywiście wielkość budynku, która wpływa na kolejne czynniki – ilość niezbędnych materiałów. Cena uzależniona będzie również od tego, czy izolację pionową przeprowadza się tylko od zewnątrz (niezalecane) czy z obu stron ściany fundamentu. Na cenę wpłynie również rodzaj gruntu. To od jego rodzaju będzie zależało, czy można będzie przeprowadzić typową izolację przeciwwilgociową, czy też cięższą przeciwwodną. W zależności od tych wszystkich parametrów (a także od konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac) cena może wahać się od 5 do nawet 25 zł za metr kwadratowy.