Polityka prywatności portalu Fachmistrz.pl

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i bierzemy pełną odpowiedzialność za te słowa. To, że korzystasz z usług Fachmistrz.pl oznacza, że nam ufasz, co ma dla nas duże znaczenie. Dołożymy więc wszelkich starań w celu ochrony danych, które nam przekazujesz.

Ten dokument opisuje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Treść dokumentu jest jasna i przejrzysta, tak abyś dowiedział się z niego wszystkiego, co Cię interesuje. Dodatkowo znajdziesz w nim informacje, jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych, na które chętnie odpowiemy.

Fachmistrz.pl oferuje usługi związane z pośrednictwem w kontakcie z fachowcami i specjalistami za pośrednictwem naszej usługi dostępnej na stronie internetowej i w przyszłości również za pomocą innych kanałów. Zasady tej polityki prywatności dotyczą wszystkich naszych usług i kanałów w taki sam sposób.

Od czasu do czasu możemy aktualizować ten dokument. Ochrona danych osobowych to zagadnienie bardzo zależne od aktualnych rozwiązań techniki, więc odwiedzaj stronę regularnie, żeby być zawsze na bieżąco.

Działanie w oparciu o te zasady pozwala nam na świadczenie Tobie usług zatem jeśli nie akceptujesz zasad naszej Polityki Prywatności prosimy Cię o zaprzestanie korzystania z nich. 

Jakiego rodzaju dane zbiera Fachmistrz.pl?

Fachmistrz.pl zajmuje się pośredniczeniem w kontakcie między Tobą, a fachowcem który będzie wykonywał dla Ciebie naprawy i inne podobne usługi. W tym celu potrzebujemy pobrać od Ciebie kilka informacji i przekazać je dalej osobie która z nami współpracuje. Jest to Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania i dane usterki wśród których może znaleźć się Twój adres zamieszkania. Możemy też zbierać również dane z Twojego komputera - Twój adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej czy ustawienia języka. W niektórych sytuacjach otrzymujemy też informacje na Twój temat od innych lub automatycznie zbieramy inne informacje.

Na jakiej zasadzie Fachmistrz.pl udostępnia Twoje dane stronom trzecim?

Fachmistrz.pl współpracuje z osobami trzecimi z wielu powodów. Przede wszystkim po to, by udostępnić dane Twojej usterki fachowcowi. Są jeszcze inne podmioty, które mogą otrzymać część Twoich danych. Należą do nich firmy, z których usług korzystamy w celu zapewnienia Ci usług Fachmistrz.pl, instytucje finansowe, lub w uzasadnionych przypadkach odpowiednie władze. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy i udostępniamy innym dane, którymi się z nami dzielisz.

Jakie procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych stosuje Fachmistrz.pl?

Zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych przestrzegamy procedur mających na celu zapobieganie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych i ich niewłaściwego użycia.

W jaki sposób Fachmistrz.pl obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?

Z usługi Fachmistrz.pl mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Przetwarzamy informacje dotyczące dzieci wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Jak możesz kontrolować dane udostępnione Fachmistrz.pl?

Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany na naszej stronie internetowej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej i w aplikacjach Fachmistrz.pl?

Twoje dane osobowe kontroluje FCHM spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-601) przy ul. Racławickiej 25 m. 66, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000510841 REGON: 147258530, NIP: 5213672708, kapitał zakładowy: 71.450 złotych.

Informacje, które nam udostępniasz.

Fachmistrz.pl zbiera i wykorzystuje informacje mu przekazane. Kiedy zgłaszasz usterkę, jesteś proszony o podanie (przynajmniej) swojego imienia, nazwiska, metody kontaktu (telefonu i adresu e-mail) oraz lokalizacji i opisu usterki. Możemy Cię również poprosić o podanie adresu zamieszkania, lub numeru PESEL. Takie sytuacje będą miały miejsce szczególnie, jeżeli zlecenie będzie kierowane do nas od naszego partnera biznesowego.

Informacje, których udzielasz nam o innych osobach.

Z usługi Fachmistrz.pl możesz korzystać w imieniu własnym, lub też na rzecz osoby trzeciej. W takim wypadku udzielasz nam informacje które nie dotyczą Ciebie bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład zgłaszając usterkę lub naprawę u członka Twojej rodziny. Musimy tutaj zaznaczyć, że to Ty jesteś odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednich osób o tym, że ich dane zostały nam przez Ciebie udostępnione. Musisz upewnić się, że osoby te zgadzają się na to, w jaki sposób Fachmistrz.pl może wykorzystać ich dane (jak zostało to opisane w tej Polityce Prywatności).

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

Otrzymujemy o Tobie informacje nie tylko od Ciebie bezpośrednio. Możemy też otrzymywać dane o Tobie z innych źródeł, m.in. od naszych partnerów biznesowych lub od niezależnych stron trzecich. Wszelkie informacje, które od nich otrzymujemy, mogą zostać powiązane z informacjami udostępnionymi przez Ciebie. Kiedy będziesz korzystać z ich usług, udostępnisz swoje dane naszemu partnerowi biznesowemu, który z kolei przekaże je nam.

Nasi partnerzy biznesowi mogą udostępnić Fachmistrz.pl informacje na Twój temat. Może się tak zdarzyć, jeśli masz pytania dotyczące realizacji zlecenia lub w przypadku zaistnienia sporu z fachowcem (oby zdarzały się one jak najrzadziej).

Dlaczego Fachmistrz.pl zbiera i wykorzystuje dotyczące Cię dane?

Wykorzystujemy dotyczące Ciebie informacje do różnych celów. Dane te mogą zostać wykorzystane w następujący sposób:

Naprawy: przede wszystkim potrzebujemy Twoich danych, aby umożliwić naszemu fachowcowi dokonanie napraw lub usunięcie szkód czym zajmuje się nasza firma. Możemy także zaoferować Ci inne produkty i usługi naszych partnerów związane z usługami naprawczymi lub budowlanymi. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych produktów lub usług, wykorzystamy Twoje dane, aby pomóc Ci sfinalizować transakcję i zajmiemy się nią od strony administracyjnej.

Obsługa klienta: zapewniamy pomoc naszym klientom poprzez dział obsługi klienta. Udostępnienie Twoich danych centrum obsługi klienta pozwala nam udzielić Ci pomocy, kiedy jej potrzebujesz.
Komunikacja z Tobą: możemy kontaktować się z Tobą przy innych okazjach, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub wiadomości SMS – wybrana metoda uzależniona będzie od podanych przez Ciebie informacji.

W przypadku korzystania z naszych usług, możemy przesłać Ci kwestionariusz lub poprosić Cię o ocenę Twoich doświadczeń z Fachmistrz.pl.

Możemy również wysyłać Ci inne materiały związane z Twoimi naprawami, np. informacje dotyczące tego, jak można się skontaktować z Fachmistrz.pl w przypadku, gdy potrzebujesz pomocy we współpracy z fachowcem. Możemy również przesyłać materiały związane z przyszłymi naprawami lub podsumowanie Twoich poprzednich usług za pośrednictwem Fachmistrz.pl. Nawet jeśli nie masz nadchodzącej naprawy, może pojawić się potrzeba przesłania Ci wiadomości o charakterze administracyjnym, w tym powiadomień z dziedziny bezpieczeństwa.

Badania i rozwój: Możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty, a także udostępniać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z naszymi usługami.

Badania rynku: czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą.

Doskonalenie naszych usług: korzystamy także z danych osobowych do celów analitycznych. Wynika to z naszego dążenia do ulepszania naszych usług, usprawniania interakcji użytkowników, ale może też zostać wykorzystane do celów testowych, rozwiązywania problemów lub podnoszenia funkcjonalności oraz jakości naszych usług. Naszym głównym celem jest w tym przypadku optymalizacja i personalizacja naszej internetowej platformy pod kątem Twoich potrzeb, co umożliwi Ci łatwiejsze i przyjemniejsze korzystanie z niej.

Monitorowanie połączeń telefonicznych: kiedy dzwonisz do naszego zespołu ds. obsługi klienta, Fachmistrz.pl może korzystać z systemu automatycznego wykrywania numeru telefonu, by dopasować Twój numer do istniejących zleceń, co pomaga zaoszczędzić czas spędzony na dopytywaniu o dane do autoryzacji. Nasz personel nadal może zapytać Cię o konkretne dane, by upewnić się, że wszystkie szczegóły zleceń pozostaną poufne.

Podczas rozmów telefonicznych z personelem Fachmistrz.pl, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile Fachmistrz.pl nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa.

Aspekty prawne: w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.

Słuszny interes: możemy wykorzystywać Twoje dane w naszym słusznym interesie, m.in. do dostarczania Ci najlepszych możliwych treści na stronie, e-maili, a także do celów administracyjnych, dla przeciwdziałania oszustwom oraz do celów prawnych.

W jaki sposób Fachmistrz.pl udostępnia Twoje dane stronom trzecim?

W określonych okolicznościach, udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim.

Zgłoszenie naprawy: jest to podstawa naszej działalności. W celu zrealizowania naprawy lub usunięcia szkody, przekazujemy odpowiednie jej dane fachowcowi, który będzie dokonywał naprawy m.in. Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jak również wszelkie dane usterki.

Pośrednictwo w komunikacji: Fachmistrz.pl korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu usprawnienia z Tobą komunikacji. W szczególności korzystamy z usług livechat, aplikacji do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych oraz archiwizacji, aby ułatwić przekazywanie Tobie zleceń.

Zewnętrzni dostawcy usług: możemy korzystać z dostawców usług w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Jest ku temu kilka powodów, m.in. przesyłanie materiałów marketingowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie wolno im wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych celów.

Właściwe władze: udostępniamy dane osobowe organom ścigania w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw. Ponadto możemy udostępnić dane osobowe władzom posiadającym kompetencje w zakresie ochrony praw i własności, w tym praw i własności naszych partnerów biznesowych.

Partnerzy reklamowi: usługi Fachmistrz.pl są reklamowane przez zewnętrznych partnerów biznesowych (aby odpowiednie reklamy były skierowane do właściwych odbiorców), dlatego możemy udostępniać dane osobowe partnerom reklamowym, w tym Twój adres e-mail. Udostępniamy tylko zaszyfrowane adresy e-mail, dzięki czemu odpowiadają aktualnym bazom danych klientów. Nie udostępniamy adresów e-mail w innym celu.

Partnerzy biznesowi: Fachmistrz.pl zajmuje się świadczeniem usług technicznych u klientów na zlecenie partnerów biznesowych. Jeżeli Twoja naprawa wykonywana jest w ramach takiej współpracy, to wiedz, że dostęp do Twoich danych osobowych mają również przedstawiciele partnera bizneswego.

Podmioty powiązane: udostępniamy informacje naszym podmiotom zależnym lub powiązanym pomagającym nam w świadczeniu usług lub przetwarzającym dane w naszym imieniu. Na przykład, Fachmistrz.pl może przekazać Twoje Fundacji Fachmistrz, jeżeli usługa przez Ciebie zamówiona wymaga jej udziału. Jeżeli przekazanie takich danych nastąpi, to zostaniesz o tym przez nas natychmiast poinformowany.

Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Fachmistrz.pl w celu ochrony danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wdrożyliśmy stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.

Wykorzystujemy stosowne systemy i procedury, aby chronić powierzane nam przez Ciebie dane osobowe i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy.

W jaki sposób Fachmistrz.pl obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?

Usługi oferowane przez Fachmistrz.pl nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie ze wszelkich naszych usług jest możliwe tylko za ważną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku otrzymania przez nas informacji od osoby poniżej 18 roku życia zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia.

Jak możesz kontrolować dane osobowe przekazane Fachmistrz.pl?

Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany poniżej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.

Możesz także skontaktować się z nami, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub uważasz, że nie jesteśmy już uprawnieni do wykorzystywania ich, a także jeśli masz inne pytania dotyczące sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych lub na temat tej „polityki Prywatności”. Napisz do nas e-mail, korzystając z podanych na stronie internetowej informacji kontaktowych. Twoją prośbę przetworzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

Czy Fachmistrz.pl korzysta z plików cookie i podobnych technologii?

Fachmistrz.pl i jego partnerzy stosują pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.

Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:

  • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
  • ustalanie popularności treści;
  • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
  • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych i ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.

Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.

Jak Fachmistrz.pl aktualizuje politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Korzystanie z naszych usług po aktualizacji oznacza zgodę na zaktualizowaną politykę.

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.